Dominicaanse familie Vlaanderen
Zondagsvieringen Werkgroep liturgie - Schilde
 Archief
Uw commentaar
Vertel aan vriend
Abonneren
Bij uw favorieten
 


KALENDER

Door het jaar

Vijfde zondag

Zesde zondag

Zevende zondag

Vastentijd

Eerste zondag
Tweede zondag
Derde zondag

Preek van de week

Prekenlijst
Preekstoel
Register

 


De Werkgroep liturgie van de dominicaanse parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemel  Opgenomen te Schilde wil aan geīnteresseerde parochies en gemeenschappen liturgische teksten ter beschikking stellen voor de zondagse eucharistievieringen.
Voor sommige onderdelen worden meerdere suggesties aangeboden,
zodat die teksten kunnen gekozen worden die het best aansluiten bij het thema van de homilie.
In de toekomst hopen wij nog meer keuzemogelijkheden te kunnen aanbieden.
Van de toegestuurde teksten zijn ons de auteurs niet altijd bekend.
Waar dit wel het geval is, worden ze uitdrukkelijk vernoemd.


Indien u dit wenst, kunt u wekelijks de liturgische teksten voor de daarop volgende zondag ontvangen via elektronische post.
Daartoe dient u ons uw e-mailadres toe te sturen zodat wij het kunnen opnemen in onze elektronische verzendlijst. Gebruik hiervoor de knop Abonneren hierboven rechts in de knoppenbalk.

U kan vrij gebruik maken van alle teksten. Wij stellen het wel op prijs als u de bron vermeldt: een verwijzing naar deze webstek of naar onze parochie: www.dominicanenschildebergen.be .
Om de maand worden de eerder aangeboden teksten overgebracht naar het Archief. Er komt ook een  
register. Het zal geleidelijk worden opgebouwd en uitgebreid met nog andere liturgische teksten. Dit register is gebruiksvriendelijk te consulteren.

Design: WebStarHosting
Š Zondagsvieringen